Miben segít a mediáció?

pereskedés helyett párbeszéd
konfliktus helyett konszenzus
párkapcsoalti konfliktusok
konfliktuskezelés, békéltetés, közvetítés, gyors és békés válás, vitarendezés

Viták rendezésére szolgáló folyamat, ahol egy független harmadik fél segíti a vitában álló felek kommunikációját annak érdekében, hogy közösen oldják meg a számukra fontos kérdéseket.

A cél jól működő, hosszútávú megoldások kidolgozása, ami amennyire csak lehetséges találkozik a felek gyakorlati, érzelmi igényeivel és szükségleteivel. A konfliktusból a dialóguson keresztül vezet a kiút, ami a felek közötti közvetlen beszélgetést és egymás meghallgatását jelenti.

A párbeszéd segíti az egymás, a helyzet és a kívánatos jövő megértését. A szakemberek tapasztalatai szerint a mediáció során kötött megállapodások 85-90%-át a felek betartják és mindössze az esetek 10%-ában fordul elő a megállapodás nem megfelelő teljesítése.

Dobrai Zoltán

Pár-és családterápia, Mediáció, Egyéni konzultácó

Ismerj meg jobban

Dobrai Zoltán mediátor, mentálhigiénés szakember, pár-és családterapeuta jelölt vagyok, képzésben lévő pszichodráma asszisztens. Tizenegy éve kezdtem aktívabban az önismeret útjára lépni. Az ember működése mindig is foglalkoztatott.

Teológiát, pedagógiát tanultam és eközben dolgoztam hátrányos helyzetű gyerekekkel és idősekkel is. Több alkalommal tapasztalatot gyűjthettem a német szociális hálózat erősségeiről és hiányosságairól.

Kilenc éve kezdődött életem legjobb befektetése. A saját fejlődésemre szánt idő, fáradtság és pénz azóta is folyamatosan megtérül. Pszichodráma csoportok, továbbképzések, tréningek, egyéni terápia… Tapasztalataimat kamatoztathattam oktatóként is. Kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek számára fejlesztett továbbképzések tréneri feladatait láttam el. Módszertani fejlesztéssel és szekunder kutatásokkal foglalkoztam, ahol fókuszban a családok, fiatalok és párkeresők voltak. 2020 végétől pedig már vállalkozásokat is segítek a fejlődésben. Gyógyító tevékenységet nem végzek

Pap Éva

Pszichológiai tanácsadás, Pár-és családterápia

Ismerj meg jobban

Pap Éva vagyok, végzettségem szerint okleveles pszichológus, közgazdász, család és párterterapeuta, MBCT tanár, klinikai szakpszichológus jelölt és sématerapeuta jelölt.

Tapasztalataimat látszólag nagyon különböző területeken szereztem és gyarapítom. Dolgozom magánrendelés keretében egyéni kérdésekkel, vezetőkkel, párokkal és családokkal, dolgozom hospice osztályon az élettől elköszönőkkel, családjaikkal és az őket támogatókkal, és dolgozom a gyermekvédelmi szakellátásban érintett családokkal, családból kiemelt gyerekekkel és az őket nevelő felnőttekkel.

Minden terület közös nevezője az ember és a rendszer vagy rendszerek, amelynek elidegeníthetetlen része a változtatás lehetősége is, ezért még a legnehezebb helyzetekben sem vagyunk teljesen kiszolgáltatottak. Munkámat leginkább meghatározó és segítő elméleti keretet a családterápiás rendszerszemlélet, Jeffrey Young sématerápiás megközelítése, a Mindfulness elméleti háttere és Yalom egzisztenciális pszichoterápiás irányzata adja.

Dr. Szilvásy Rita

Mediáció, konfliktuskezelés, jogi tanácsadás

Ismerj meg jobban

15 éve élek házasságban, férjemmel együtt nevelem két gyermekünket.

Szakmai munkám alapgondolata az, hogy amikor a két ember közötti kapcsolat elakad – párok, szülők és gyerekek, gyermekek-testvérek, felnőttek, tanár – diák viszony, munkahelyi konfliktus – akkor az jelzi, hogy az eddigi, valahogyan működő kapcsolaton változtatni kell. Ez lehet egy teljes újrakezdés, lehet a kapcsolat megszakítása, válás, vagy a kapcsolat más formában történő működtetése.

Ebben a helyzetben a felek bele vannak ragadva a saját pozíciójukba, nézőpontjukba, sérelmeikbe, hibáikba. A konfliktus valódi rendezését, a kapcsolat új alapokra helyezését minőségileg segíti egy külső szereplő, aki közreműködik ennek az új helyzetnek a reális alapokon nyugvó, mindkét fél által elfogadott, közös megegyezéssel történő rendezésében.

Mediátorként tartom a kereteket, amiben az felek maguk kialakítják a konfliktus számukra legmegfelelőbb rendezési formáját. Hogy a jövőt ne a múlt sérelmei és fájdalmai alapozzák meg, hanem a mindkét fél számára elfogadható és előre mutató megoldások.

Ilka András

Pszichológiai tanácsadás, Pár-és családterápia

Ismerj meg jobban
Amiben segítek: 
függőség 
alkohol
társfüggőség
szerencsejáték
marihuána
határproblémák
leválás a szülőkről
bizonytalanság a szülői szerepekben
kommunikációs problémák a párkapcsolatban
elköteleződés

“Abban hiszek, hogy te is lehetsz életed szakértője, hiszen a megoldás benned van. Segítek megtalálni!”

Dobrai Zoltán

 • Megértést és megértettséget ének át a felek
 • Minden fél elmondhatja, amit szeretnte
 • Komfortosabban érzik magukat a vitában álló felek
 • Idő van arra, hogy a maga tempójában elmondja mindenki a saját szükségleteit
 • Bizalmi légkör alakul ki a mediáció során
 • A Keretek és szabályok segítik a megegyezést
 • Nincs tanácsadás, befolyásolás, nincs ítélkezés, igazságszolgáltatás, tanítás, a bűnös/áldozat keresése, nincs jó és rossz
 • Nincs Okok keresésese, és nem a múlttal foglalkozunk,
 • Mögöttes szükségletekkel foglalkozik mediáció
 • Azzal foglalkozik a mediátor, ami a feleknek fontos
 • Esély van elmondani egymásnak, amit eddig nem tudtak
 • Struktúrát ad a nehéz beszélgetésekhez a mediáció
 • Nyertes/nyertes-elvű megállapodást a célja a mediációnak
 • A Jövőre összpontosít a mediáció
 • A Felek döntenek a megállapodásról
 • Nem a tények bizonyításásról szól a mediáció
 • Pozíció helyett az érdekek a fontosak
 • A felek nem egymással, hanem a problémával állnak szemben
 • A cél a probléma közös megoldása – nincsenek külön utak
 • Válási mediáció
 • Szomszédsági viták esetén
 • Kórház-beteg mediáció
 • Gazdasági ügyekben is alkalmazzuk a mediációt
 • Iskolai konfliktus (I-sz; Gy-I)
 • Kapcsolattartás mediációval
 • Sportoló-sportszöv közötti mediálás
 • Munkahelyi (munkatársak között, vezető és beosztott)
 • Gyerek-szülő, családok közötti mediáció
 • Szomszédos falvak vagy népcsoportok közötti mediáció
 • Adós-hitelező közötti mediáció
 • Örökösök közötti mediáció
 • Nemzetközi konfliktusokban

Kit lehet/kell bevonni a mediációba?

 • aki döntéshozó pozícióban van
 • aki érti a vitás kérdés lényegét, és tárgyalási készségekkel rendelkezik
 • aki képes érzelmei kontrolljára
 • aki képes elfogadni másokat és olyan véleményeket is, melyek nem egyeznek az övéivel
 • aki a megállapodás megtartását utólag veszélyeztetheti, ha nem vesz részt az ülésen

A mediációs folyamat:

Mediációs ülés: 

 • Bevezető, szabályok, keretek tisztázása
 • Megszakítás nélküli idő: egymás perspektívájának meghallgatása minden fél számára
 • Eszmecsere szabályozott keretek között
 • Témák összegyűjtése, amelyek fontosak minden félnek
 • Tárgyalás, opciók gyűjtése
 • Döntés
 • Megállapodás megírása

A mediáció története:

A mediáció története – a 60-as évektől napjainkig A ’60-as években, az USA társadalmában előtérbe kerültek a polgárjogi mozgalmak, a diákzavargások, a nemi szerepek újrafogalmazása. A problémák megoldására jó eszköznek tűnt a mediáció, és az 1964-ben létrehozott Community Relations Service (Közösségi Kapcsolatok Szolgálata) fontos szerepet játszott a faji és etnikai természetű ellentétek oldásában.

A ’70-es években jelentősen nőtt a mediációs eljárás alkalmazása, létrejöttek a Neighborhood Justice Centers (Szomszédok Közötti Igazságközpontok), melyek ingyenes, vagy kedvezményes árral mediációs szolgáltatásokat kínáltak. Házassági és családi konfliktusokkal, szociális problémákkal, szomszédok közötti nézeteltérésekkel, összeütközésekkel, vandalizmussal, valamint etnikai különbözőségekből adódó kérésekkel is foglalkoztak. Németországban a ’90-es években 1500 márka perérték alatt a szomszédsági és becsületsértési ügyekben kötelezővé tették az előzetes mediációs eljáráson való részvételt.

Amíg Amerikában elsősorban a munkaügyi vitákban és az üzleti életben terjedt el, Angliában és Németországban a családi, válási mediáció került előtérbe a ’80-as évektől kezdve.

A mediáció jogi alapjai:

 • 2002. évi. LV. törvény a közvetítői tevékenységről A közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
 • 417/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet a közvetítői névjegyzék vezetéséről
 • 3/2006. (I. 26.) IM rendelet a közvetítői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról
 • 17/2015. (VIII. 28.) IM rendelet a közvetítői igazolványról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK Irányelve (2008. május 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól.
Törvényi definíció
Törvényi Definíció:

A közvetítés olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezés alapján – a vitában nem érintett harmadik személy (közvetítő) bevonása mellett – a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.” (2002. évi LV. tv. alapján)

Mediáció vagy bírósági eljárás

A mediáció közös kérelemre indul, amig a bírósági eljárás egyik fél kérelmére indul,

a mediátort választják, amig a  bírót hivatalból jelölik,

az eljárási módszertan szigorú eljárási szabályok betartása a cél,

mediációban a közös megoldás (win-win) helyzet a cél 

a jogszolgáltatás lassú és költséges

a mediáció olcsó és nagyon gyors

a döntés felelőssége a feleké, amig a jogi eljárás során a döntés felelőssége a bíróé

a megoldással mindkét fél elégedett, amig a bírósági eljárásban az egyik, vagy mindkét fél elégedetlen.

A mediáció előnyei

1. A kölcsönös előnyök elérésére törekszenek a mediácóban (győztes-győztes / win-win helyzet).

2. A konfliktusok más megvilágításba kerülnek a mediációs eljárás során.

3. Az emberi kapcsolatok javulnak a mediációs folyamatban.

4. Olcsóbb eljárás a mediáció, mint a pereskedés.

5. A konfliktusban állók döntenek ügyükben, nem külső hatalmak.

6. Időtakarékos, mivel néhány találkozásról van szó.

7. A döntés közös akarat útján jön létre, nem pedig más mondja meg, hogy mi történjen.

8. Nincs veszteni valója a feleknek (másfaja eljárásokban is részt vehetnek).

9. Nem a múltra, hanem a jövőre koncentrál a mediációs ülés.

10. Hosszú távú változást eredményez a mediáció.

óra saját élmény

év aktív önismereti munka

óra segítségnyújtás

l

megjelent cikk

[

házasság

Ahol találkozhattál velem

Slider Item
Slider Item
Slider Item
Slider Item
Slider Item
Slider Item
Slider Item
Slider Item
Slider Item
Slider Item
Slider Item

Ingyenes családfa feldolgozó csomag

Otthon is elvégezhető önismereti kurzus