Programunk

Dobrai Zoltán az Itthon az Otthonunkért Közösségfejlesztő Egyesület polgármesterjelöltje Telkiben

Egyedi válaszok, közösségi szemlélet

Új fejlesztési irányok kialakítására és megvalósítására van szükség Telkiben! Ez a megállapítás fogalmazódott meg azokban a szakemberekben, és helybéliekben, akikkel az elmúlt félévben sokat beszélgettem a településen.

Telki problémái speciálisak, így ezekre a jó válasz is csak egyedi lehet. A konzultációk alatt megfogalmazódott problémákra tapasztalt politikusokkal, polgármesterekkel, innovatív látásmódú üzletemberekkel és az urbanisztika területén jártas szakemberekkel is egyeztettem.

Meggyőződésem, hogy egy közösség problémáira a válaszokat is közösen kell megadni, és ennek a legjobb eszköze a közösségi tervezés, amellyel a döntésekbe a lakosokat a lehető legnagyobb mértékben be lehet vonni.

Minőségi változásra van szükség

A megkérdezettek szinte egyöntetűen megfogalmazták, mi az az előny, amiért ezt a falut választották lakóhelyüknek a budapesti agglomerációban.
Állítják, hogy Telki elég közel van a fővároshoz ahhoz, hogy a Budapest kínálta előnyöket (munkahely, business, oktatás, szolgáltatás, kultúra) ki lehessen használni, mégis a kiváló környezeti adottságok olyan életteret biztosíthatnak számukra, amely megfelelő lesz egy minőségi életforma kialakításához. Hívogató volt számukra a laza beépítésű kertvárosias jelleg, hogy az itt élők igényszintje is homogén, hasonló életformát követnek, tehát számíthatnak a minőségi módon megtartható környezetre, a biztonságra és a nyugalomra.

Azt is elmondták, hogy sajnos, mást kaptak, mint amire számítottak, mert Telki fejlődése megrekedt, az infrastruktúra hiányában már nem látják azt a lehetőségekkel teli falut, mint ideköltözésükkor.
Telki egy mesterségesen létrehozott település, az alapítói szándékokról vegyes érzelmekkel számolnak be a megkérdezettek. Tény, hogy létrejöttét nem annyira a közösségformálás és a fenttartható településmodell megalkotása vezérelte. Az igazi cél az volt, hogy az ingatlanpiaci igényeket kielégítsék, hogy átlagos, közel azonos méretű családiházas telekosztással megfelelő kínálatot biztosítsanak, ahogy ez az agglomeráció fejlődésére akkor jellemző volt. Amiben Telki eltért a többi településtől, az az volt, hogy meghívták ide a magyar társadalom vezetői rétegét ingatlant vásárolni, akik azóta lakói lettek a falunak, így ma már a legnagyobb fejlesztési potenciálját ők jelentik a falunak.

A telkiekkel folytatott beszélgetések során a hiányosságok tekintetében egyöntetű volt az álláspont abban, hogy melyek a leginkább égető és megoldandó feladatok. A találkozások során egyértelműen kirajzolódott, hogy igényük van arra, hogy a helyi településpolitikai döntésekbe jobban be legyenek vonva, jobban részeseivé szeretnének válni a település ügyeinek előmozdításának.

Nyilvánvalóan ehhez egy nyitott, megújult és erre alkalmas településvezetésre van szükség.

Telkiben ma is kiépítetlenek az utak, és megoldatlan a csapadékvíz elvezetés. Az ideköltözők abban bíztak, hogy a megvásárolt ingatlanuk melletti közterületek folyamatosan kiépülnek, és a munkálatok egy-két év alatt befejeződnek. Az igazság az, hogy a falu ilyen fejlesztésére nem volt meg a fedezet, az adóbevételek nem fedezik ezt a hiányt, a hazai és nemzetközi pályázati források igen csekély módon voltak kihasználva, már ha egyáltalán pályázott a település. Így érthető, hogy a hiányos infrastruktúra-hálózat befejezése még ma is várat magára. Professzionális megoldásokra van szükség!
Telki fejlődésével párhuzamosan kiépültek a fontos alapellátási intézmények – iskola, óvoda, egészségház, és a sportcsarnok is egy újjáépítés után -, de ezek karbantartási feladatokat is követeltek, amelyek sorra elmaradnak, így ezek terén is egyre növekednek a hiányosságok. Az értékeink megőrzése, intézményeink állagvédelme a minimum elvárható feladat az önkormányzattól. Nyilvánvalóan ehhez fenntartható koncepcióra van szükség, amire csak egy nyitott és kompetens településvezetés képes.

Komoly gondokkal küzd az iskola, egészségház, sportcsarnok és az óvoda is. Ezek között vannak jelentősebbek, mint pl. a régi óvoda burkolatcseréje, ami már porlad, továbbá a nem működő orvosi rendelő napelemei vagy az évek óta működésképtelen beteghívó rendszer. Nem elegendő 10 évente egy gyors mázolás, a forrásokat folyamatosan biztosítani kell, olyan koncepcióra van szükség, amely a fenntarthatóságot biztosítja.

A telki interjúalanyok által megfogalmazódott legfontosabb fejlesztési igények:

 • a bölcsődei kapacitás növelése,
 • a közlekedésbiztonság fejlesztése,
 • közösségfejlesztés,
 • több és minőségi, igényes kulturális program,
 • az úthálózat fejlesztése,
 • a hulladékszállítás javítása,
 • óvodafejlesztés,
 • iskolafejlesztés,
 • buszjáratok sűrítése,
 • kerékpárutak kiépítése és a
 • jobb kommunikáció.

Ez mind olyan feladat, amire választ kell találni, de amit a Telkiben megkérdezettek mindannyian egyöntetűen állítanak, hogy:

RÖVIDEN, TÖMÖREN MONDJUK KI, TELKI MEGTELT!

A 10 éve folyamatosan bővülő társasházak a főváros elővárosává teszik Telkit. Csak idő kérdése, hogy egyre több lakótömb épüljön, az egyre több gépkocsi járjon az utakon. Az Itthon az Otthonunkért Egyesület csapata a gyermekeinknek és unokáinknak építi Telkit.

Fenti feladatok teljesítése jelentős kihívást jelentenek, így az eddigi megoldásoktól eltérőeket kell alkalmazni, a településvezetést másfajta szemlélettel kell megközelíteni!

KÖZÖSSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ, AZ ERŐFORRÁSOKAT JOBBAN MOZGÓSÍTÓ PROAKTÍV ÉS INNOVATÍV MEGKÖZELÍTÉSRE VAN SZÜKSÉG A VEZETÉSBEN!

Jelentős feladatok előtt állunk, és egyértelmű, hogy ezekre a forrást is meg kell találnunk.

Nem célunk, hogy ezeket megterhelő adóemeléssel és az újabb társasházzal beépíthető önkormányzati ingatlanok eladásával érjük el, mint ahogy azt az elődeink tették.

Szerte az országban és Nyugat-Európában is számos jó példa áll előttünk, hogy miként tudják erősíteni egymást az önkormányzati erőforrások, a civil szféra és a magántőke.

Varga-Ötvös Béla (VÖB) urbanista három korszakra osztotta az agglomerációs települések fejlődési szakaszait.

 1. Pionír (új telepes) életmód korszaka. Jellemzők: telekosztás, építkezés, népességrobbanás, ingázás, dugó.
 2. Konszolidációra törekvés korszaka. Jellemzők: kertvárosodás, „kertfaluvá” válás, közösségformálás igénye, új helyi értékek megjelenése.
 3. Fenntarthatóság, digitalizáció korszaka. Jellemzők: tudásalapúság, környezetvédelem, infokommunikáció, smart city elv.

Telkiről is elmondhatjuk, hogy a 3. fejlődési szakaszba lépett, tehát mi, akik Telkiben, mint otthonunkban gondolkodunk, és hosszú távon szeretnénk itt maradni, felelősek lettünk azért, hogy a kihívásokra megoldásokat találjunk.

Új Kompetenciákra és professzionális településvezetésre van szükség.

Szükségünk lesz ehhez arra, hogy a falufejlesztésben mindannyiunkat motiváló új célokat tűzzünk ki, az ezek megvalósításához szükséges eszközrendszert kialakítsuk és egy együttműködő közösséget hozzunk létre, amely elkötelezett ezek megvalósításában.

Olyan új vezetési szemléletre van szükség, amely a célok kitűzésében és megvalósításában is közösségben gondolkodik, amely ezeknek a létrejöttét segíti és menedzseli, a bezárkózó településvezetés helyett.

Az Itthon az Otthonunkért Közösségfejlesztő Egyesület olyan csapatot állított ki a 2024. június 9-i önkormányzati választásokra, amelynek képviselőjelöltjei olyan kompetenciákkal, professzionalizmussal és nyitottsággal rendelkeznek, akik alkalmasak a változtatásra, az új vezetési módszerek kialakítására és bevezetésére.
A csapat képes a vezetői szemlélet megújítására és új megoldásokat találni a problémákra!

FŐ CÉLJAINK

CSALÁD, BIZTONSÁG, FEJLŐDÉS

1.Család: Az elmúlt egy évben a telkiekkel való beszélgetéseken elhangzottak megerősítették a statisztikai kimutatásokat, miszerint a falu lakosságának többsége, az országos átlagnál is magasabb arányban családban él, akik nagyobb arányban több gyermeket is nevelnek. Gondoskodnunk kell a gyermekekről és a szépkorúakról is.

2.Biztonság: A telkiek elmondták, hogy fontos számukra a biztonság megőrzése, az életformájuk, a környezetük minősége, az ingatlanjaik értéke, és a konkrét fizikai biztonságuk megőrzése tekintetében. Kiemelten fontos a közlekedésbiztonság javítása. A biztonságunkat szolgálja Telki megerősítése kistérségi, országos és nemzetközi szinten is. A gyermekeink biztonságát szolgálják a rekreációs terek és közösségi tér létrehozása is. A professzionális forrásteremtés szintén a település biztonságos pénzügyi helyzetét szolgálja.

A folyamatos kifogások helyett most cselekvésre van szükség!

3.Fejlődés: Mindannyiuknak fontos, hogy Telkinek legyen egy olyan vonzó és megvalósítható jövőképe, amely a fejlődést tűzi a zászlóra, és amely motiválja az itt élőket az együttműködésre. Minőségi és nem mennyiségi előrelépésre van szükség. A fejlődés nem új lakóparkokat jelent, nem hangos ipart és tájidegen raktárakat.

A fejlődés nem mutathat abba az irányba, hogy Budapest elővárosa legyünk! A nagyvársok teremésztes fejlődése, hogy egyre kinyúlnak a határai. Meg kell akadályoznunk, hogy Telki Budapest elővárosává váljon. Erre csak egy elkötelezett, kompetens képviselőtestület és polgármester képes

Az egyes részcélok sok esetben több fő cél megvalósulását is szolgálják majd, amelyek közül a fontosabbakat az alábbiakban fejtjük ki.

CSALÁD

A 2022-es népszámlálási adatok alapján a településen összesen 1228 család él. A családok 75%-ában él kiskorú gyermek.

Legfőbb prioritásunk a gyermek, fokozni kell a bölcsődei, óvodai, iskolai és egészségügyi szolgáltatás (állandó gyermekorvos) zavartalanságát a számukra. A bölcsődei ellátás fejlesztésére már konkrét lépéseket is tettünk.

Az iskoláskorú gyerekek fele (300 kisiskolás) más településre kényszerül iskolába járni.

Ez azt jelenti, hogy a 0-19 év közöttiek (1343 fő) közül kb. 700 gyerek ingázik. Ez hatalmas terhet tesz a szülők és a gyerekek vállára, ami egyben oka a megnövekedő gépkocsiforgalomnak, a környezetszennyezésnek, és közlekedésbizonsági kockázatokat is rejt magában.

Bölcsődefejlesztés, férőhelyek számának növelése

Két év alatti gyermekek 2022-ben 139-en voltak, hasonló a bölcsődés korú gyermekek száma az ezt megelőző tíz évben is. A bölcsődés korú gyermekek csupán 15%-a jut ma bölcsődei férőhelyhez, amely a megkérdezettek szerint nagyon kevés, és amelyet a statisztikai adatok is alátámasztanak. A pályázat útján megszerzett források a bölcsőde megépítését reális elképzeléssé teszik, a működtetés költségeit pedig a magánfinanszírozás és az alapítványi támogatások bevonása enyhítheti. Ehhez egy professzionális és komplex személetű településvezetésre van szükség.

Oktatás, a pedagógusok megbecsülése

Érdekünk nekünk is a pedagógusok fluktuációját csökkenteni azzal, hogy fokozzuk a pedagógusok megbecsülését a problémáik kezelésével, és a velük való jó munkakapcsolattal. Ehhez olyan településvezetésre van szükség, aki látja és tapasztalja a problémákat, jó kapcsolatot ápol az iskola vezetésével és az állami szervekkel. Tudja, hogy milyen ösztönzőkkel tudja segíteni a pedagógusok elégedettségét és elismertségét.

Számos jó példa mutatkozik országosan is, hogy miként tudja az önkormányzat segíteni az iskola működését. A kifogások helyett megoldásokra van szükség.

Egy nemzetközi gimnázium tervét a jelenlegi önkormányzat visszautasította, de mi erről is szeretnénk kikérni a helyiek véleményét is, amelyet először információgyűjtéssel és kapcsolatépítéssel kívánunk megalapozni. A Telkiben élő gyermekek minőségi, színvonalas és versenyképes oktatást érdemelnek.

Gyermeklétesítmények, intézmények fejlesztése

A magas színvonalú gyermeklétesítmények fejlesztése és karbantartása azért is fontos, mert a gyermekek helyben tartása kedvezően hatnak a tanulási kedvükre, a helyi közösséghez való tartozás élménye pedig a személyiségfejlődésükre is kedvezően hat.

Kiemelt célunk, hogy saját gyermekorvosa legyen Telkinek állandó rendelési idővel, amely kiszámítható segítséget biztosít a családok számára. A környező településeknek ez sikerült, mi sem vagyunk kevesebbek.

Országosan és a környező településeken is sok jó példát találunk arra, hogy miként tudja az önkormányzat és egy jól működő civil szervezet az oktatási intézményeket segíteni, és arra is, hogy a forrásteremtésre miként lehet komplexebb és professzionális megoldásokat találni. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy ezeket felkutassuk, megismerjük, és a telki viszonyokra adaptáljuk.

Megfelelő közösségi teret kell biztosítanunk az egyre nagyobb létszámban velünk élő tinédzsernek mind szabadtéren (az Aktív Magyarország program részeként pumpapálya, mászófal, a gördeszkapálya biztosítása, fejlesztése, kosárlabdapálya, szabadtéri fitnesz lehetőségek) mind pedig zárt térben is. Létrehozzuk az önkormányzati diáktanácsot, így rendszeresen közvetlen módon kommunikálhatunk a fiatalokkal. Abban hiszünk, hogy az érintetteket kell megkérdezni arról, hogy mi fontos számukra.

Aktív idősödés

Gondolnunk kell az idősödő korosztályra is, akik számára aktív időtöltésre alkalmas helyszíneket szeretnénk kialakítani.
Olyan kulturális programokra is szükség van, amely jól szervezett, minőségi kapcsolódást nyújt az idősek számára is, és felveszi a versenyt a Budapest nyújtotta lehetőségekkel.
Nem egyszerűen programokat szerezünk, hanem minőséget nyújtunk, kultúrát építünk!

BIZTONSÁG

A biztonság mindannyiunk alapelvárása a helytől, ahol élünk. Erre több területen is számítunk, amelyért folyamatosan tennünk kell, hogy megőrizhessük. Melyek ezek a fő területek, és mit kell tennünk annak fenntartásáért?

Állandó törekvésünk, amikor egy települést kiválasztunk, hogy az életformánkat, a környezetünk minőségét, és ezáltal az ingatlanjaik értékét megőrizhessük.

Az új lakáscélú beépítések tovább rontják a falu fenntarthatóságát és élhetőségét a megnövekedő népességszám, és az ezzel járó növekvő környezetterhelés miatt. 2010-2020 között 17%-kal nőtt a lakások száma a településen. Ez 2020-2022 között 11%- kal emelkedett. A becslések szerint, míg a korábbi 17%-os növekedéshez 10 év kellett, addig most ugyanez a növekedés 5 éven belül megtörténhet.

Ugyanakkor a fennálló elgondolás tovább növeli az ellátási nehézségeket, és a kötelező települési közfeladatokat is, miközben a lakossági igények kielégítése már ma sem biztosítottak. A települést nem szolgálja az új társasházak építésére alkalmas építési telkek eladása. A maradék önkormányzati vagyont úgy kell felhasználni, hogy az csakis a közösség érdekét szolgálja.

Fentiek miatt fontos, hogy a település lakóövezeti fejlesztésére nemet mondjunk, és hogy az új lakóházak építésére hasznosítható önkormányzati ingatlanokat értékesítését megállítsuk.

Az önkormányzati ingatlanok hasznosíthatóságát újra kell gondolni, új funkcióját a közcélú és a zöldjellegű hasznosításnak megfelelően kell meghatározni!

Varga-Ötvös Béla: Köztudott, hogy az ingatlanárak fő piaci meghatározó tényezője az elhelyezkedés, ezen belül: a) a települési környezet (elérhetőség, infrastruktúra, közterületek, közszolgáltatások mennyisége és minősége); b) az ingatlan településen belüli fekvése, közműellátottsága. Ezek tükrözik a reális hasznosíthatóságot, és csupán utánuk kapnak jelentőséget az ingatlan belső értékei.

Az idézet arra kíván utalni, hogy biztonságunk tekintetében nem elég az ingatlanunk határáig tekintenünk, nagyobb figyelmet kell fordítanunk a település egészének ügyeire. Fontos, hogy az alapellátási feladatokat biztosítsuk, az intézményeinket, és az infrastruktúra-hálózatunkat jó karban tartsuk. Ennek hiányában az életminőségünk romlik, a potens és aktív népesség jobb ellátással rendelkező településekre költözik, helyükre a kevésbé igényes népesség érkezik, és ingatlanjaink is folyamatosan értéküket vesztik. Fontos, hogy a kötelező ellátási feladatokat is megoldjuk.

Gyermekeink biztonsága

A biztonság alatt a fizikai biztonságot is értjük, és ezek közül is első helyen áll gyermekeink biztonsága, akik a településen közlekednek, és használják játszótereinket is. Ezeket karban kell tartani, biztonságos kapura is szükség van, a homokot frissítendő, és az erős napsütéstől védeni kell az ott játszó gyerekeket.

Közterületi biztonság

Működő kamerarendszerre van szükség ott, ahol ez leginkább indokolt. A főútvonalakon védeni kell a gyalogosokat, több járdára, okos zebrákra, és okos jelzőlámpákra van szükség. Lakó – pihenőövezetek kijelölése indokolt a lakóutcák forgalmi sebességének korlátozására mindannyiunk nyugalmáért.
Biztonságos járdák kellenek Telkiben a lakóövezetekben is a környezeti adottságokkal összhangban van.

A település teljes úthálózatát jó minőségű szilárd burkolattal kell ellátni, a megfelelő csapadékvíz elvezetésről is gondoskodni kell. Az úthálózatot, és a vízelvezető árkokat is rendszeresen karban kell tartani.

Meg kell becsülnünk az értékeinket!

Közbiztonság

Országos programok keretében a polgárőrséget meg kell erősíteni, egy saját autóra van szükség a polgárőrség számára.

FEJLŐDÉS

Telkinek fejlődésre van szüksége. Az elmaradt beruházások és karbantartási feladatok pótlása az elsődleges, és ezek mellett még sok új izgalmas elképzelést is megvalósíthatunk, de elsőként nézzük, mit mutatnak a kutatások és mit ajánlottak a helyiek a velük készített interjúk alkalmával, és azokra milyen válaszokat tudunk adni.

Több zöldterületet

Ne növekedjenek a lakóterületek, helyette növekedjenek inkább a zöldfelületek!

A jövőkép szempontjából fontos kimondani, hogy a lakóterületek növekedése helyett a szabadon maradó, beépítetlen telkek minőségi zöldfelületként való kialakítása legyen a cél.

Az agglomerációs törvény az új lakóterületek kijelölését, a beépítetlen területek (pl. mezőgazdasági) beépítésével már csak igen korlátozottan teszi lehetővé, a természetvédelmi és az erdőterületeket pedig egyáltalán nem engedi. Mivel az aggodalom nagy ezen a területen, mi kimondjuk, hogy új lakóterületet nem fogunk bevonni, nem leszünk Budapest elővárosa hosszú távon sem. Ezt csakis egy nyitott, cselekvő és kompetens településvezetés tudja megakadályozni.

A meglévő és beépítetlen lakótelkek funkcióváltása a cél, legyen ezekből inkább önkormányzati intézmények számára alkalmas telek, illetve több sportolásra alkalmas, rekreációs zöldterület!
A belterületen meglévő önkormányzati tulajdonban lévő lakótelkek értékesítése álljon le, maradjanak azok tartalék intézményterületek, illetve aktív sportolási lehetőséget biztosító zöldterületek, vagy egyéb rekreációs területek.

Fontos a tizenéves korosztály tartalmas időtöltése, ezért különös tekintettel leszünk a fiatalok számára kedvelt sportlehetőségek fejlesztésére (szabadtéri fitnesz-pálya, futókör, kosárlabdapálya, mászófal, stb.).

Túraútvonalak és kerékpárút

A turisztikai fejlesztések során a környező településekkel való összefogás kulcsfontosságú lehet, hiszen önmagukban a környező települések sem tudnak elég vonzó úticéllá válni. Nem tömegekre van szükség, hanem magas színvonalú kikapcsolódásra, rekreációs és sportolási lehetőségekre. Páty tervei már megvannak a Budapest-Balaton kerékpárúthoz való csatlakozáshoz, Telki számára innen már csak egy karnyújtás, hogy a Balatonra vagy épp a Velencei-tóhoz guruljunk kerékpáron. Sok terv volt már az asztalon, most cselekvésre van szükség és forrásteremtésre. Továbbá a környező településekkel szeretnénk összekötni gyalogúton és kerékpárúton is Telkit.

A település lakosságának régi vágya a Budajenői-patak tóvá duzzasztásának lehetősége. Legyen újfent megvizsgálva ennek a lehetősége! A kifogások helyett innovatív megoldásokra van szükség, komplex személetre és professzionalitásra.

Fenntartható környezetszépítés – Virágos Telki

Telkinek minden adottsága megvan ahhoz, hogy a következő években aktív odafigyeléssel és a fásítási terv aktualizálásával pályázzon az ország legszebb, legvirágosabb települése címre.

A közterületek parkosítása induljon el, ültessünk új fasorokat, virágosítsuk a települést.

A Kórház fasor fásítása nem tűr halasztást. Díszíthetjük zöldterületeinket önkormányzati költségvetésből, de tudunk támogatott településszépítő mozgalmakat és akciókat is indítani ennek tárgyában, hogy legyenek virágzóak az előkertek, és a telkünk előtti zöldfelületek. (pl. az “ILoveTelki” brand, “Tiszta Udvar, rendes ház” mozgalom).

Ünnepeinkhez méltóan minden alkalommal szeretnénk díszíteni a települést, és a hangulatos karácsonyi világítás is elmaradhatatlan lesz!

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS

Ez az a téma az, ami leginkább megosztja az embereket, hiszen a gyors hazaérkezés jó, de ha ez közlekedésfejlesztéssel jár, akkor mindig van egy olyan új útszakasz, amelynek lakói tiltakoznak, tehát nehéz erre jó választ adni. Ezért szükséges a közösségi tervezés professzionális módon való végrehajtása. A hatályos rendezési terv a Napsugár út felől hoz be elkerülőutat, ami a pátyi lehajtó felé visz. A településeket összekötő utak országos jelentőségűek, kormányzati döntés szükséges a megépítésükhöz. Ahhoz, hogy a mindenkori kormány partnerként tekintsen az önkormányzatra és a szempontjainkat figyelembe vegye, a jó kapcsolat ápolása elengedhetetlen, máskülönben a megkérdezésünk nélkül dönthetnek rólunk. Telki érdekeit egy erős, nyitott és kompetens önkormányzati vezetés képes csak érvényesíteni. Ilyen az Itthon az Otthonunkért Egyesület csapata.

Fontos tudni, hogy Telkinek nem a saját települési forgalma fog egyre nagyobb bonyodalmat okozni, hanem az egyre inkább növekvő budajenői átmenő forgalom. Mivel jelentős léptékű beépítetlen telkeik vannak még, az átmenő forgalom növekedésével kell számolni a jövőben. Erre a kérdésre is közös válaszokat kell adnunk és mindent meg kell tennünk, hogy Telki megerősödjön mind kapcsolati szinten, mind gazdasági értelemben.

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

A hirtelen megnőtt lakosságszám miatt az emberek kevésbé ismerik egymást, nincsenek olyan helyszínek, ahol a kapcsolatteremtésre lehetőség nyílhatna. Községből közösséget építünk! A közösségfejlesztés professzionális módszertana ismert, mi ezeket is alkalmazni kívánjukminőségi kommunikációval, színvonalas programok tervezésével és a közösségi terek optimalizálásával.

A célok közös tervezése és megvalósítása a legjobb közösségépítő eszköz, ezekről alább fejtjük ki gondolatainkat.

TEMATIKUS FEJLESZTÉSI JAVASLATOK

Az elmaradt beruházások és karbantartási feladatok pótlása mind olyan fejlesztések, amelyeket önkormányzati költségvetésből kellene előteremteni. Mind ehhez viszont komoly bevételekre is szükségünk van. A települési bevételek növeléséhez innovatív megoldásokat tervezünk, és ebbe az irányba tervezzük a lépéseket megtenni.

Úgy gondoljuk, hogy nem csak mi, de Önök is olyan projektek megvalósítását látnák szívesen Telkiben, amelyek beilleszthetőek a nyugodt kertvárosi létbe. Nem borítja fel a kialakult életformánkat, de mégis mozgósítja mindazon felhalmozódott intellektuális és kapcsolati tőkét, amely együtt komoly hatással bír. Továbbá a járulékos hatások a telki létet is színesthetik, az itt lakók számára is innovatív munkahelyeket teremthet.

Nem engedhetjük, hogy Telki Budapest elővárosa legyen és a társasházak után a hangos ipar beszüremkedjen a településre.

FORRÁSTEREMTÉS

Az ingatlanok számának növeléséből remélt bevételszerzés nem jelent hosszú távú megoldást a település számára, melynek másik módját, a helyieket sújtó adóbevételek ésszerűtlen emelését is el kívánjuk kerülni. A forrásbevonásban is azon innovatív módszerek bevezetésében hiszünk, amelyek túlmutatnak a hagyományos pályázatírói attitűdökön, amelyek a kapcsolatépítésre épülnek belföldön és külföldön, és amelyek területi és regionális partnerségben gondolkodnak. (pl. Interreg pályázatok, klaszterek szervezése.)

Telki, mint a térség vezető szereplője

Az önkormányzatok hatásköre az elmúlt években csorbát szenvedett, épp ezért kell, hogy Telki egyre erősebb pozícióba kerüljön a régióban, hiszen egy gyenge, bezárkózó, kapcsolati háló nélküli település egyre kiszolgáltatottabbá válik.
Ma már nem annyira ismeretlenek a tematikus térségek, terek és utcák létrejötte, ilyen pl. a gasztronómiára és a kultúrára épülő tematikus utcák, mint a Ráday utca, a Bartók Béla Boulevard, vagy a kultúrára és a turisztikára épülő térségek, mint a Balatonfelvidék. De említhetnénk a zöldfilozófiára épülő településeket, és tágabb rendszerekben is gondolkodva akár nemzetközi klasztereknek is vannak közös fejlesztési lehetőségei. Ehhez speciálisan képzett szakemberekre, pályázatírókra van szükség, akik jártassak a közösségépítésben, a projektfejlesztésben és a projektmenedzsmentben. Professzionális településvezetésre van szükség!

Telki egyik kitörési pontja lehet egy vagy több hasonló tudásalapú és/vagy kreatívipari tematikus fejlesztésnek, amelynek környezetterhelése és területigénye kicsi, kihasználja a jelenlévő szellemi potenciált, és vonzza az ezen tudásalapú iparágak szereplőit, azoknak helyszínt és minőségi ellátást nyújtva.

Ezen elképzelés mentén fontos, hogy partnere legyen a Zsámbéki-medence Turisztikai Egyesületnek is, és a most induló új Naturpark projektnek a medencében, amelyek szintén térségben és partnerségben gondolkodnak. Ezek kínálata, klaszterszemléte mind ezt az ideológiát, és mindezt a kínálatot színesíthetné. Kezdeményező és nyitott, innovatív önkormányzatra van szüksége Telkinek!

TERVEZÉSI ÉS FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN

Valószínűleg Önnek is vannak javaslatai, amelyek hasznosításra várnak. Telki végleges jövőképét a közösségi tervezés eszközrendszerével szeretnénk kialakítani, amikor Ön is beleülhet a polgármesteri székbe, és elmondhatja Ön is a javaslatait! Fontos, hogy lássuk, milyen ötletek és milyen kompetenciák azok, amelyeket egy jó ügyért mozgósítani tudunk.

Önökkel együtt szeretnénk meghatározni Telki fő fejlesztési irányait, a fontosabb korszerűsítési programokat és projekteket, valamint a megvalósítás eszközrendszerét is, amelynek profi lebonyolításához moderátorok bevonását tervezzük.

A folyamat eredményeként megfogalmazódik Telki jövőképe, amelyet szakemberek fognak véglegesíteni és részletesen kidolgozni, de ezt követően a megvalósításban is számítunk Önökre! Arra fogunk törekedni, hogy a tervezési és a megvalósítási folyamatban is fenntartsuk az Önök motivációját, és együttműködési kedvét, mert céljainkat közösen könnyebb lesz megvalósítani.

VEZETŐI SZEMLÉLET

Aktív és kezdeményező vezetési szemléletre van szükség Telkiben. A lehetőségeket keresni kell és utánamenni, és olyan kapcsolati hálót kiépíteni, amelyek korrekt emberi kapcsolatokon alapszik. Meg kell erősítenünk Telkit, hogy mi dönthessünk a saját jövőnkről és ne a megkérdezésünk nélkül tegyék mindezt.

KAPCSOLATÉPÍTÉS

A kapcsolatépítés az alapja a vezetői szemléletnek, a gazdaságfejlesztésnek, a térségi és klaszterszemléletű fejlesztéseknek is. Ez fontos feladatunk nemzetközi és hazai szempontból is. A cél a meglévő testvértelepülési kapcsolatok megtartása és ápolása mellett új, Telkiéhez hasonló adottságú településekkel való kapcsolat kialakítása. Szeretnénk tapasztalatot cserélni, tanácsot kapni és adni olyan európai települések viszonylatában is, ahol a falvak hasonló kihívásokkal küzdenek, mint Telki.

A kapcsolatépítéssel és nemzetközi programokhoz való csatlakozással új megoldásokat, jó példákat cserélhetünk, a gyerekek csereprogramokban vehetnek részt, és a helyi vállalkozásokat is segíthetjük.

A hazai kapcsolatépítés is fontos hasonló okokból, de a környező településekkel is nélkülözhetetlen a szoros együttműködés, mivel a közös célok és a közös lobbizás erősíti mindegyik települést.
Olyan hazai partnerségek kialakítását tervezzük, ahol Telki adottságaiból, tehetségéből más falvak is tudnak részesülni közösségi és szociális területen is. Fontos, hogy a „gazdag Telki” adományaival segítse továbbra is a rászorultakat, és fenntartsa az ikonikus erdélyi településsel, Gyimesbükkel a jó emberi és támogatói kapcsolatokat.

Őrizzük meg Telki nyugalmát és induljunk el a zöld és családbarát innováció útján!

Erre a garancia az Itthon az Otthonunkért Egyesület polgármesterjelöltje és képviselőjelöltjei!